Slovníček pojmů, se kterými se setkáte v affiliate marketingu

Chcete se pustit do affiliate marketingu a monetizovat svůj blog?

Připravila jsem pro vás slovníček důležitých pojmů, se kterými se v tomto světě setkáte. Pochopení těchto termínů vám pomůže s hladkým startem a zbaví vás nervozity hned v začátcích.

Ad

Z anglického advertisement, tedy inzerát /reklama. V rámci affiliate marketingu se tímto označuje typicky reklamní prvek, který partneři používají pro propagaci konkrétního inzerenta. Spadají sem tedy typicky odkazy, bannery (viz níže), CTA prvky a další. 

Affiliate manager / správce

Správce provizního programu, stará se o partnery a vylepšování nabídky, bannerů apod.

Affiliat síť

Provizní síť spravující větší množství provizních programů. Síť má velké množství zaregistrovaných partnerů, kteří propagují nabídky obchodníků.

Affiliate odkaz

Odkaz na web inzerenta s parametrem pro identifikaci partnera, který přivedl zákazníka. Podle něj se určí, komu bude přiřazena provize.

API

Technické propojení mezi webovými projekty, které umožňuje automatizovat úkony (např. schvalování konverzí) a sdílet data.

Article marketing

Část obsahového marketingu zaměřená na publikování tematických článků na internetu s cílem propagovat web či produkt a vzbudit zájem. Někdy se jedná o placené umístění.

Backlink 

Odkaz z jiného webu, který zvyšuje hodnocení cílového webu ve vyhledávačích.

Banner

Takto se označuje grafický reklamní prvek.

Cashback

Typ affiliate partnera, který vrací zákazníkům část peněz z nákupu. Funguje jako věrnostní program – např. Plnápeněženka nebo Tipli.

Cookie

Textový soubor v prohlížeči pro ukládání informací (např. odkud uživatel přišel). Umožňuje přiřazení provize i po zavření prohlížeče.

CPA: Cena za akci (objednávka, kontakt, vyplnění formuláře apod.).

CPC: Cena za kliknutí.

CPL: Cena za kvalifikovaný kontakt (lead).

CPM: Cena za 1000 zobrazení reklamy.

CPO: Cena za objednávku.

CPS: Cena za prodej.

CPV: Cena za jedno zobrazení reklamy.

Tlačítko s výzvou k akci (CTA): Grafický prvek lákající k interakci (proklik, stažení apod.).

Proklikovost (CTR): Poměr kliknutí na odkaz k jeho zobrazením.

Deep link: Odkaz směřující přímo na konkrétní stránku inzerenta (např. produkt).

EPC: Částka vydělaná na jeden klik.

EPM: Výdělky na 1000 zobrazení reklamy.

Imprese: Zobrazení reklamy (banneru). V affilu se za pouhé zobrazení obvykle neodměňuje.

Kontextové odkazy: Odkazy vložené do textu vedoucí na cílový web. Zvyšují návštěvnost a hodnocení webu.

Konverze: Akce na webu inzerenta (objednávka, vyplnění formuláře apod.).

Konverzní poměr: Ukazuje efektivitu webu, reklamy či zdroje v poměru k dosaženým konverzím.

Landing page: Speciální stránka pro maximalizaci konverzí, kam vedou odkazy partnerů.

Lead: Kvalifikovaný kontakt zájemce o produkt či službu (např. e-mailová adresa).

Inzerent: Majitel e-shopu či webu, na který partneři odkazují a kde dochází ke konverzím.

Partner: Majitel blogu, webu či zkušený online marketér generující cílenou návštěvnost pro inzerenta.

Provizní program: Marketingový nástroj, kde partneři dostávají provizi za zprostředkované prodeje inzerentovi.

Tracking kód: Kód vkládáný inzerentem na web pro ukládání cookies a sledování uživatelů.

XML katalog: Webový katalog produktů z feedu inzerenta, sloužící jako inspirace a umožňující prokliky k inzerentovi.

ROI – Návratnost investice (poměr vložených nákladů a dosaženého zisku).

XML feed – Soubor s produktovými daty inzerenta.

Provize – Procentuální podíl z ceny objednávky pro partnera.

Životnost cookie (cookie lifespan): Doba, po kterou cookie v prohlížeči uchovává informace o návštěvníkovi.

Sub-ID: Parametr v affiliate odkazu pro sledování specifických kampaní nebo partnerů.

Vyloučené návštěvy (excluded visits): Návštěvy, které nejsou z hlediska affiliate marketingu relevantní (např. vlastní návštěvy inzerenta).

Podobné příspěvky